ANBI Gegevens Stichting

NAAM:
Stichting Make Some Noise Kids

KVK:
69584443

RSIN NUMMER:
857928302

POSTADRES:
Scheveningsebos 65
2716HW ZOETERMEER

ALGEMEEN E-MAILADRES
info@makesomenoisekids.nl

DOELSTELLING MAKE SOME NOISE KIDS:

Statutionaire doelstelling:
Het uitoefenen van een christelijke organisatie die kinderen een aantrekkelijk platform geeft waarop creatief talent wordt bevestigd, alsmede het inspireren van andere kinderen door het organiseren van onder andere activiteiten, event en liveshows

Visie
De visie van Make Some Noise Kids is om kinderen aan te moedigen in hun talent en te inspireren in geloof. Deze missie wil Make Some Noise Kids verwezenlijken door een aantrekkelijk platform te bieden waar het talent van kinderen wordt ingezet om via aansprekende dans en muziek het evangelie te verspreiden in Nederland en daarbuiten. De activiteiten van ‘Make Some Noise Kids’ komen uit deze visie voort en dragen hiertoe bij. 

HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN

Digitaal en fysiek platform
We geven kinderen een digitaal platform van videoproducties en dansvideo’s, waarin kinderen hun talenten laten horen en zien om andere kinderen inspireren. Dit platform te vinden via onze website makesomenoisekids.nl en mobiele apps MSNK.
We geven kinderen een fysiek platform op podia bij onze liveshows, workshops en event. We rusten kinderen toe, zodat ze groeien in hun talenten en deze vol zelfvertrouwen kunnen inzetten voor anderen. Van dichtbij zien we kinderen sterker worden in geloof en identiteit en impact maken op de wereld om hen heen.

Muziek
Wij zien het als onze missie om op continue basis nieuwe liederen uit te brengen en blijvende impact te maken op kinderen met de positieve boodschap van het evangelie. We vertalen onze liederen, zodat kinderen in Nederland en daarbuiten op een aansprekende en eigentijdse manier worden aangemoedigd in hun leven met Jezus.

BESTUURSSAMENSTELLING:
Klaas-jan Leenheer (voorzitter)
Sijmina Leeuwesteijn (secretaris)
Laurens Post (penningmeester)

BELONINGSBELEID EN WINSTOOGMERK:
Stichting Make Some Noise Kids heeft geen winstoogmerk. De ontvangen giften en overige inkomsten zullen worden gebruikt om activiteiten te uit te voeren of andere organisaties te ondersteunen die bijdragen om de doelstelling van de stichting te verwezenlijken. Het bestuur ontvangt geen beloning voor de werkzaamheden die betrekking hebben op het besturen van de stichting.

STANDAARDFORMULIER PUBLICATIEPLICHT FONDSWERVENDE INSTELLINGEN
Publicatieformulier 2021

BELEIDSPLAN MAKE SOME NOISE KIDS
Bekijk hier ons Beleidsplan 2022-2026